fbpx
Hívjon minket! +36-30-690-4414
Telefonon elérhetőek vagyunk Hétfő - Péntek 8.00 - 18.00

Adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

Az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel. Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk és attól eltérő módon nem használjuk fel. Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást, vagy terjesztést megakadályozzuk.

Adatvédelmi irányelvek:

Cégünk kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználók bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással, vagy összekapcsolással az adat felvételéről. Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az “Alapelveknél” rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (4028 Debrecen, Dobsina utca 19., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://potensmaradok.hu/adatvedelmi-szabalyzat/ címen.

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a lenti elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. minden hozzá beérkezett személyes adatot a törvényben meghatározott ideig tárol:

 • Hozzájárulás visszavonásáig (amennyiben a tárolás jogalapja a személyes adat tulajdonosának hozzájárulása)
 • Szerződés esetén a szerződésben foglaltak szerinti tárolja
 • Törvényi kötelezettség esetén a törvényben előírtak szerint, számlához kapcsolódóan az utolsó számla kiállításától számított 8+1 évig

Név: Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Dobsina utca 19.

Cégjegyzékszám: 09 09 006230

A bejegyző bíróság megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság

Adószám: 11622532-2-09

Telefonszám: +36-30-414-4866

E-mail: info@androgarde.hu

A kezelt személyes adatok köre:

 • Vezetéknév (kötelező)
 • Keresztnév (kötelező)
 • Cégnév
 • E-mail cím (kötelező)
 • Telefonszám (kötelező)
 • Kiszállítási cím (kötelező)
 • Számlázási név
 • Számlázási cím

Technikai adatok

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a

látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

 • Vezetéknév (kötelező)
 • Keresztnév (kötelező)
 • Cégnév
 • E-mail cím (kötelező)
 • Telefonszám (kötelező)
 • Kiszállítási cím (kötelező)
 • Számlázási név
 • Számlázási cím

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Szolgáltatóval történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  3  napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Bankkártyás fizetés

Tudomásul veszem, hogy a Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (4028 Debrecen, Dobsina utca 19.) adatkezelő által a potensmaradok.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, vásárlás összege.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 • Vezetéknév (kötelező)
 • Keresztnév (kötelező)
 • Cégnév
 • E-mail cím (kötelező)
 • Telefonszám (kötelező)
 • Kiszállítási cím (kötelező)
 • Számlázási név
 • Számlázási cím

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

 • Vezetéknév (kötelező)
 • Keresztnév (kötelező)
 • E-mail cím (kötelező)

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

A kezelt adat neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Cégnév Számla kiállításához szükséges adat Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata 8+1 évig
Az ügyfél szállítási címe A megrendelt árú célba juttatása Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata Hozzájárulás visszavonásáig
Az ügyfél vezeték és keresztneve Az ügyfél megszólítása Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata Hozzájárulás visszavonásáig
Az ügyfél email címe Az ügyféllel való elektronikus kommunikáció Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata Hozzájárulás visszavonásáig
Az ügyfél telefonszáma Az ügyféllel való telefonos kommunikáció Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata Hozzájárulás visszavonásáig
Az ügyfél számlázási neve Számla igény esetén szükséges adat Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata 8+1 évig
Az ügyfél számlázási címe Számla igény esetén szükséges adat Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata 8+1 évig

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Célok az adatkezeléssel

 • Az érintett jogainak védelme.
 • Az érintett beazonosítása, kapcsolattartás.
 • Az érintett jogosultságainak azonosítása.
 • Ügyféltámogatás, tanácsadás, termék bemutatása, kérdések megválaszolása.
 • Statisztikák, elemzések készítése, döntéselőkészítés.
 • Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megteremtése.
 • Törvényi kötelezettségeknek történő megfelelés.
 • Az adatkezelő jogos üzleti érdekeinek érvényesítése.

Általános adatkezelési irányelvek

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson
alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat
az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok

teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Az adatok fizikai tárolási helyei

Az adatok a tárhelyszolgáltatótól bérelt tárhelyen kerülnek tárolásra, jelszóval védett felületen.

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tarhely.eu Kft.

Cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X.em. 241.

Telefonszám: (+36) 1 789 2 789;

Email cím: support@tarhely.eu

Adattovábbítás, adatfeldogozók, az adatokat megismerők köre

GLS Hungária Kft.

Székhely: 1174 Budapest, Széchenyi u. 18/B.

Cégjegyzékszám: 01 09 721055

Adószám: 13148070-2-42

Továbbítottadatokköre: Vásárló neve, telefonszáma, emailcíme, irányító száma, szállításicíme,

kapucsengő száma, futár részéremegadottüzenet

Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása, utánvétidíj beszedése

Google LLC

Székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025

Telefon: N/A

E-mail: N/A

Weboldal: https://www.google.com/

Továbbítottadatokköre: weboldal látogatás adatok, levelezés, egyedi szerződések és ajánlatok, naptárbejegyzések, telefon kontaktok, szűrők alapján táblázatokba megosztott adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).

Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése, A/B teszt futtatás, email szolgáltatás, dokumentum menedzsment, naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkronizálása eszközök között, online táblázat kezelő, célzott reklámok megjelenítése (retargeting).

Facebook Inc.

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Telefon: +1 650-543-4800

E-mail: N/A

Weboldal: https://www.facebook.com/

Továbbított adatok köre: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).

Műveletek: célzott reklámok megjelenítése (retargeting).

RK-TEAM Digital Kft.

Székhely: 3521 Miskolc, Kassák Lajos u. 15/1

Email: info@rk–team.com

Weboldal: www.rk-team.com

Továbbított adatok köre: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók.

Műveletek: weboldal karbantartás, online kampányok lebonyolítása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.

Telefon: +36-1-427-3200

E-mail: N/A

Weboldal: https://www.nav.gov.hu/

Továbbítottadatokköre: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.

Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, adatelemzés, kockázat elemzés, hatósági ellenőrzés.

C. A.A. Hungary Számviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. D. ép. 1. em. 9

Telefon:  06 52 523-692

E-mail: kovacs.andrea@dema-index.hu

Weboldal: –

Továbbított adatok köre: számlázási név, számlázási cím, számla részletes adatai.

Műveletek: számlázás, hatósági ellenőrzés.

SimlePay online fizetés – OTP Mobil Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32

Telefon:  +36 1 3 666 611

E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu

Weboldal: simplepay.hu

Továbbított adatok köre: számlázási név, számlázási cím, számla végösszege

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annakérdekében,hogy azérintettek részéreaszemélyesadatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és  az érintett  ellenzi  az adatok törlését,  és  ehelyett kéri azok elhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

Az Androgarde étrend-kiegészítő forgalmazója.