fbpx
Hívjon minket! +36-30-690-4414
Telefonon elérhetőek vagyunk Hétfő - Péntek 8.00 - 18.00

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi dokumentum az Andromedic Kft-nél történő ANDROGARDE étrend-kiegészítő tabletta vásárlás üzleti és jogi feltételeit tartalmazza. Amennyiben Ön a jelen szerződésben szabályozottak szerint megrendelést ad le, úgy Ön és az Andromedic Kft. között a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződés létrejön, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül OLVASSA EL!

Általános rendelkezések

Az Andromedic Kft.

  • Cím: 4028 Debrecen, Dobsina u. 19.
  • Adószám: 11622532-2-09
  • Cégjegyzékszám: Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság 09-09-006230
  • Telefonos elérhetőség: 30/6904414
  • Email: info@androgarde.hu

(továbbiakban: Szállító) www.androgarde.hu honlapján keresztül elérhető a termékre vonatkozó részletes leírás, a megrendelői oldal mindenkor aktualizáltan tartalmazza a Szállító által az interneten forgalmazott termék bruttó vételárát és a szállítási költséget.A Megrendelő a rendelését a Szállító felé a jelen szerződésben megismert szerződési feltételek mellett a Szállító honlapján keresztül elektronikus úton, vagy telefonon adhatja le.A Megrendelő a Szállító honlapján keresztül történt elektronikus rendeléssel a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fogadja el a jelen szerződés feltételeit. A rendelés ily módon történő leadásával egyidejűleg a felek között a jelen szerződés létrejön. A megrendelések elektronikus és nyomtatott formában iktatásra kerülnek. A Megrendelő a megrendelés leadása esetén utóbb jogszerűen nem hivatkozhat arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott szerződési feltételeket nem ismerte.

Bejelentkezés

A megadott internet címen a megrendelés ikon megnyomásával léphet be a megrendelési oldalra. A vásárláshoz külön regisztráció nem szükséges.

Rendelés – visszaigazolás

A rendelésekre a jelen szerződés Általános rendelkezések címszó alatt hivatkozottak szerint kerülhet sor. Lehetőség van Telefonon keresztüli megrendelésre is, a 06-30-690-4414 telefonszámon. A megrendeléshez szükséges telefonszám a Megrendelés oldalon is fel van feltüntetve.Elektronikus levélben és telefonon történt megrendelés esetén kérjük megadni:

  • Megrendelő neve
  • Szállítási, ill. számlázási cím
  • Megrendelt termék darabszáma
  • Aktív e-mail cím
  • Aktív telefonszám

Fontos! Az elektronikus megrendelésnél a darabszám tetszőlegesen módosítható. Kérjük a megrendelés elküldése előtt nézze át figyelmesen a megrendelés adatait és a darabszámot. A rendelés elektronikus úton történő leadása után a megrendelő kap egy automatikus visszaigazolást arról, hogy a rendelését a Szállító fogadta (lsd. alábbiakban).

Ha nem tudná leadni rendelését online úton, vagy a rendeléssel kapcsolatban egyéb problémája merülne fel, kérjük jelezze a Képviselet oldalon megadott email címen, vagy a 06-30-690-4414 -es telefonszámon.Rendelést csak 18 éven felüli, saját címmel, illetve telefonszámmal rendelkező személyektől fogadunk el!A Szállító felhívja a Megrendelők figyelmét, hogy évente bizonyos időszakokban munkanapokon is zárva tart. (Ilyen esetekben a szállító ezt a honlapján mindig külön feltünteti.) Ezen időszakok tekintetében a megrendelést az újbóli nyitva tartását követően tudja fogadni.

Szállítás, szállítási határidő

A Szállító a rendelést készletei függvényében teljesíti, a rendeléstél számított 8 munkanapon belül. A Szállító szállítást kizárólag Magyarország területére teljesít. Megrendelés esetén a csomagokat a GLS Hungária Kft. munkatársai szállítják ki. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, úgy a GLS Hungária Kft. gondoskodik a csomagnak a Szállító részére történő visszaszállításáról.A Szállító vállalja, hogy ha a megrendelt áru szállításával kapcsolatban az ő érdekkörében akadályoztatás lép fel, azt a Megrendelővel elektronikus úton, vagy fax útján haladéktalanul közli, ellenkező esetben a Megrendelő a késedelmesen szállított árut nem köteles átvenni.

Árak és a költségek viselése

Árak

A ANDROGARDE étrend-kiegészítő tabletta megrendelés oldalon feltüntetett ára a mindig hatályos ár és már tartalmazza az általános forgalmi adót. Az Andromedic Kft. az árváltozás jogát fenntartja. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek.

Csomagolás és szállítási költség

A csomagküldésért szállítási díjat számolunk fel. A megrendelés oldalon feltüntetett csomagküldési díj már tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben a GLS Hungária Kft. a csomagküldés díját megváltoztatja, úgy az Andromedic Kft. is megváltoztathatja a csomagküldés díját, a megrendelés oldalon a mindig érvényben lévő bruttó csomagküldési költség látható.

Fizetés

– Utánvétes fizetés

A fizetés a küldemény átvételekor utánvéttel történik.

– Bankkártyás fizetés a SimplePay rendszerén keresztül

Bankkártyás fizetési mód választásakor tudomásul veszem, hogy az Andromedic Kft. (4028 Debrecen, Dobsina u. 19.) adatkezelő által a potensmaradok.hufelhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, vásárlás összege.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A szerződés hatálya

A jelen szerződés a megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározottak szerint ajánlatának megtételére adott visszaigazolás megküldésével lép hatályba és a megrendelés teljesítésével zárul le. A Szállító a visszaigazolást köteles a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlat megtételétől számított 48 órán belül a Megrendelőnek e-mailen/faxon megküldeni.A feltételhez kötött megrendelést a Szállítónak nem áll módjában elfogadni, az ily módon leadott megrendelést a Szállító érvénytelennek tekinti.

A Megrendelő jelen szerződéstől való elállás joga

A fogyasztó a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, mely jogát melyet attól a naptól kezdve gyakorolhat, amikor az árut átvette. Azaz ezen határidőn belül a Megrendelőnek joga van arra, hogy a Szállító a GLS Hungária Kft. munkatársától átvett terméket a Szállítónak indoklás nélkül visszaküldje. Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terhelheti.A Szállító által forgalmazott termék jellegére tekintettel azonban az elállás jogának gyakorlásáig a Megrendelő köteles figyelemmel lenni arra, hogy az átvett terméket megfelelően tárolja, azok minőségének megőrzése érdekében. A ANDROGARDE étrend-kiegészítő tabletta zárófóliájának megbontását követően a termék visszaküldésére nincs lehetőség.Az elállásra megengedett 14 nap kezdő időpontja az a nap, amikor a Megrendelő a terméket a Szállító a GLS Hungária Kft. munkatársától átvette.Amennyiben a megrendelő a vásárlástól még a kiszállítás előtt elállna, úgy kérjük az elállást telefonon, vagy emailen jelezni.

A Szállító felelősségvállalása

A Szállító a jelen szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri és a szerződésben foglaltak teljesüléséért mindent elkövet.

A Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése elküldésével a jelen szerződési feltételeket is elfogadja és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. A Megrendelő által megadott adatok valódiságáért a Megrendelő a Szállító felé szintén jogi felelősséggel tartozik.

Szavatosság, jótállás

A Szállító szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvényben (Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak ( pl. 151/2003 korm.rendelet) az irányadóak.

Adatkezelés, -felhasználás és adatvédelem

A Megrendelő a regisztrálandó adatai megadásával hozzájárul azok kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a regisztrált adatait a Szállító a jelen szerződés keretén belül felhasználja.A Szállító vállalja, hogy a Megrendelő regisztrált adatait nem hozza 3. személy tudomására és az előzőekben írtakon túlmenően nem használja fel. A Szállító vállalja továbbá, hogy amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez rajta kívülálló közreműködőt vesz igénybe, úgy ezen kötelezettséget rá is kirója.A Szállító a Megrendelő regisztrált adatait a GLS Hungária Kft. részére kiadja kizárólag a megrendelt csomag kézbesítési célra történő felhasználásához.

Kérjük, olvassa el részletes adatvédelmi szabályzatunkat!

Ügyfélszolgálat

Kérjük, ha bármilyen kérdése lenne a jelen szállítási szerződésben leírtakkal kapcsolatban, vagy egyéb tájékoztatásra lenne szüksége, akkor érdeklődjön az általános rendelkezések fejezetben, illetve a Képviselet oldalon megadott telefonszámon, vagy email címen, illetve észrevételeit írásban is eljuttathatja a forgalmazó általános rendelkezések fejezetben, illetve a Képviselet oldalon megadott címére.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.Andromedic Kft. Szállító